Store behov

Bogo har, som de fleste Filippinske byer, mange områder hvor de fattigste av de fattige bosetter seg. De fattige har ikke råd til å eie tomter, fordi dette er veldig dyrt på Filippinene, de bygger derfor sine skur på annen manns grunn eller ute i sjøen.  De blir ofte jaget bort og de strever med å finne mat nok til familien. Dette er de svakeste og mest utsatte i samfunnet. Boforhold og standard på skur og hygiene er dårlig og boligene er svært utsatt i regntiden og under tyfoner. Skurene er laget av reklameplakater, pappesker, blikkplater og annet de kan finne. Noen av dem er bygget på påler ute i sjøen, andre ved sumpen og noen til og med mellom gravene på gravplasser.   Landet er grøderikt, så det er mulig å finne litt kokosnøtter, bananer og spiselige planter, men mange legger seg sultne.  Mange mennesker dør pga. vanlige sykdommer som diaré og lungebetennelse m.m. pga. underernæring og dårlige hygeniske forhold.  Helsetjenester har de fattige ikke råd til, selv høg feber kan koste dem livet når de ikke har råd til medisiner.

Skolegang er gratis på Filippinene, men familiene må dekke kostnader til skolemateriell, bøker, skrivesaker, skolemat, sko og skoleuniform.  Dette blir fort for vanskelig for de fattige og de fleste av de fattige barna får ingen eller kun noen få år på skolen.

Comments are closed.