Støttespillere

Tusen takk til alle dere enkeltpersoner som har gitt pengegaver, takk til alle dere som har stilt opp som frivillige til innsamlingsaksjoner eller som faste givere – uten dere hadde vi ikke kommet dit vi er i dag! :)

Nedenfor finner dere en liste over grupper og lag, skoler og barnehager, organisasjoner og bedrifter som har valgt å støtte Prosjekt Filippinene;

Sykkylven Rotary Klubb, Ekornes ASA, Vestby Rotary Klubb, Kvam skole(Molde), Ullavik skule(Sykkylven), Kor Kjekt(Sykkylven), Molde Soul Children, “Kvinnegruppa for 8. mars”(Sykkylven), “Tutta Rødal 80 år”(Vestby), Krohnstad Montesorribarnehage(Molde), Vik skule(Sykkylven), Ellingsøya barne- og ungdomsskule, “Minnegave etter Dagfinn Tynes”(Sykkylven), Jugendby barnehage(Ålesund), Profilforming(Sykkylven), Aure skule(Sykkylven), Krikane barnehage(Sykkylven), Molde Indremisjons barnehage, Vik barnehage(Sykkylven), Tryggheim barnehage(Sykkylven), “Ove Straumsheim 70 år”(Sykkylven),  Straumgjerde skule, 6. klasse(Sykkylven), Jarnes barnehage(Sykkylven), Tema Trading(Sykkylven), …

Tusen takk til dere alle – dere er GULL verd!

Comments are closed.