Lola Day Care Center

Etter 8 års arbeid ønsket May Britt og hennes støttespillere å fokusere på behovet for utdannelse.  Gjennom “Prosjekt Filippinene” har May Britt knyttet bånd med mange mennesker og hun blir lett gjenkjent på gata. Både i Bogo og i andre områder hun besøker, kaller barna henne bare for ”Lola May Britt”.           Lola betyr bestemor! 

I 2009 bestemte vi oss for å bygge et egenfinansiert og selvstyrt dagsenter med førskole og gi det navnet ”Lola Day Care Center”.  Fra år 2010 er dette det nye hovedsatsningsområdet til “Prosjekt filippinene”, men vedlikehold av de 15 brønnene, besøk i fengselet, utdeling av brukte leker og mat m.m. fortsetter som før.

I Juni 2010 åpnet Lola Day Care Center dørene for 30 fattige barn plukket ut av “Bogo City Social Welfare Department”.  Foreldrene måtte skrive kontrakt om at deres “betaling” var aktiv deltagelse i drift gjennom vedlikehold, renhold og matlaging.  Dette har fungert svært godt og foreldrene er veldig stolte og engasjerte, kun 2 av elevene har måttet slutte pga. manglende oppfølging.  Senteret har bidratt til økt selvbilde og respekt for de fattige i Bogo.  Myndighetene er svært begeistret og har vist sin takk ved bla. å fjerne skatten fra skolebygningen.  Senteret får mange besøk fra andre deler av øya og skolen blir sett på som den beste førskolen på Cebu. (Cebu har 3,8 millioner innbyggere).

Vi startet med opplegg for 3 ulike aldersgrupper.  Fra skoleåret 2011/12 skal senteret kun ta opp 5åringer og antallet elever økes til 50.  Elevene blir fordelt på 2 undervisningsgrupper, - en på formiddag og en på ettermiddag.  Barna undervises i grunnleggende lese- og skriveferdigheter, morsmålet tagalo, engelsk og matematikk.  De blir også svært flinke til scene-opptredner pga. øvelser til de månedlige “Family Day” -festene.

  • Lola Day Care Center skal tilrettelegge for omsorg, aktivisering og tilrettelagt læring i nært samarbeid med barnas foresatte.
  • Tilbudet er gratis og gis til de fattigste av de fattige, plukket ut av det lokale sosialkontoret.
  • Lola Day Care Center skal verdsette gjensidig respekt og forståelse mellom ulike kulturer og religioner.
  • Det serveres ett næringsrikt måltid hver dag.
  • Lola Day Care Center har 3 fast ansatte pedagoger hvor av 1 fungerer som rektor.
  • Alle familier som benytter seg av tilbudet, må forplikte seg til å bidra i den daglige driften etter turnusordning.
  • Senteret driftes gjennom pengegaver fra Norge.

Comments are closed.