Info

“Prosjekt Filippinene” arbeider for de fattigste av de fattige i og omkring byen Bogo på øya Cebu, Filippinene. 

Prosjektet startet i 2001 som et helt privat initiativ fra May Britt Tynes.   Høsten 2009  hadde prosjektet fått så mange støttespillere at May Britt ønsket å danne en “frivillig forening” som nå er registrert virksomhet i Brønnøysundregistrene;

Foreningen “Prosjekt Filippinene v/May Britt Tynes”
Styre: May Britt Tynes, Gerd Eikeseth og Lone Tynes Anderson
Regnskapsfører: Bjørg Rabbevåg
Org.nr. 994561421
E-post: mammatynes@hotmail.com
Telefon: 0047 977 32 556
Kontonummer: NO 3910.22.61759

Alle gaver når frem!     Vi har administrasjonskostnader nesten lik null! Vi gjør alt arbeid på frivillig basis og dekker alle reisekostnader selv.  Foreningen har derfor kun utgifter til bankgebyr og et lite honorar på under 200 kroner mnd til den lokale administratoren Era Vender i Bogo.

Satsningsområder: May Britt Tynes har engasjert seg sterkt i leveforholdene til befolkningen i de områdene som har det vanskeligst.  I fokus for det private “Prosjekt Filippinene” står tilgang på vann, utdanning og mat.  Hun har arbeidet med å bedre forholdene til den fattige delen av befolkningen ved å bygge brønner, finansiere og støtte en lokal førskole for fattige, samt dele ut mat og hygieneartikler i slumområdene og i fengselet.  Hun har også engasjert seg i noen enkeltskjebner og funnet norske sponsorer til disse.  Det siste store prosjetet er byggingen av Lola Day Care Center – en førskole for de fattigste av de fattige.  Senteret åpnet i juni 2010 og vil fra juni 2011 tilby førskole til omlag 50 barn plukket ut etter behov av den offentlige helse og sosialtjenesten.          Innsamling av midler: May Britt har skaffet penger til disse formålene i form av gaver fra enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner, skoler og barnehager i Norge, samt brukt av egne midler, hatt loddsalg og innsamlinger.  Hun har også tatt med seg hundrevis av kilo med brukte leker og klær til Cebu, som hun har samlet inn før avreise til sitt nye ferieland.

Comments are closed.